Bericht

Werk met werk maken op de Kruisweg N196

Op de kruisweg tussen Hoofddorp en Aalsmeer is groot onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverharding.

Vanwege de werkzaamheden van Hovasz in Aalsmeer aan de kruising met de Fokkerweg was de Kruisweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Aangezien de noodzakelijke reparaties de nodige verkeershinder op zouden leveren is de combinatie met de werkzaamheden van Hovasz gezocht.

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen en later vervangen van diverse lagen asfalt.

Inzet innovatief materieel

Door de weg voorafgaand aan de werkzaamheden te scannen met een 3D-scanner is de exacte hoogte van de weg ingemeten. De 3D-freesmachine heeft de weg vervolgens perfect in profiel gefreesd.

Na het frezen zijn de reparaties uitgevoerd en is de weg van nieuwe lagen asfalt voorzien. Omdat er zeer precies gefreesd is hoefde er geen asfalt gebruikt te worden om onnodig uit te vullen. Hiermee is een mooie besparing op de inzet van grondstoffen gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn volgens planning op 21 april afgerond.