Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wie is Combinatie MGZ?

Wij zijn Combinatie MGZ en bestaan uit een samenwerking van de bedrijven Mobilis, Van Gelder en de Jong Zuurmond. Wij voeren in opdracht van de provincie Noord-Holland tot september 2028 het beheer en onderhoud uit aan de provinciale infrastructuur in de regio Noord-Holland Zuid. Dit gebied omvat de gemeentes Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Waar zijn jullie aan het werk?

Ons werkgebied is de regio Noord-Holland Zuid van de provincie Noord-Holland. Hieronder vallen de gemeentes Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. (Klik hier voor de kaart).

Welke bedrijven nemen deel aan Combinatie MGZ?

Combinatie MGZ is een samenwerkingsverband van Mobilis, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en De Jong Zuurmond.

Wat doen jullie qua werk in het gebied?

Combinatie MGZ voert in opdracht van provincie Noord-Holland het dagelijks beheer en onderhoud uit van onder andere de wegen, vaarwegen, gebouwen, sluizen, bruggen, verkeerslichten, openbare verlichting, busbanen, busstations en het groen dat eigendom is van de provincie. Daarnaast is de combinatie verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten en de gladheidsbestrijding. De werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan onder andere uit:

 • het maaien van de bermen
 • het snoeien en onkruidvrij houden van de beplanting
 • legen van afvalbakken
 • verwijderen van reclame-uitingen en graffiti
 • herstellen van verkeersborden en bewegwijzering
 • herstellen van asfalt en bestrating
 • smeren van de beweegbare bruggen
 • herstellen van storingen aan lichtmasten en verkeerslichten
 • het onderhouden van busbanen en busstations
 • herstellen van beschoeiing langs vaarwegen
 • op diepte houden van watergangen
Welke wegen onderhoudt Combinatie MGZ?

De volgende wegen worden onderhouden door Combinatie MGZ:

 • de N196 tussen km 0.0 en km 2.7, tussen km 35.7 en km 36.0 (bij de Prinses Irenebrug)
 • de N201 tussen km 20.7 en km 49.15
 • de N205 tussen km 10.2 en km 28.0
 • de N207 tussen km 58.8 en km 50.7
 • de N231 tussen km 27.8 en km 16.5
 • de N232 tussen km 20.5 en km 32.5
 • de N232d tussen km 40 en km 44.6
 • de N519 tussen km 0.0 en km 1.9
 • de N520 tussen km 11.5 en km 8.5 en tussen km 5.15 en km 0.0
 • de N521 tussen km 0.1 en km 2.4
Welke waterwegen onderhoudt Combinatie MGZ?

De volgende vaarwegen worden onderhouden door Combinatie MGZ:

 • de Amstel tussen Amsteleiland en de Drecht bij Uithoorn
 • de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
Hoe onderhouden jullie het gebied?

De kwaliteit van de openbare ruimte gaat over hoe schoon, heel en veilig het straatbeeld wordt ervaren door de gebruikers. In de provincie zijn afspraken gemaakt over hoe netjes, hoe schoon en hoe veilig de straten en vaarwegen moeten zijn. Het onderhoud wordt uitgevoerd als de openbare ruimte niet meer voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Dit is een andere manier van werken die ervoor zorgt dat de kwaliteit van het straatbeeld op het afgesproken niveau blijft en waarbij het onderhoud plaatsvindt wanneer het nodig is.

Nu wordt er bijvoorbeeld gemaaid op het moment dat gras te lang dreigt te worden en niet meer in vooraf vaststelde weken. Ook kan dit betekenen dat er op de ene plek al wel wordt gemaaid maar op de andere plaats nog niet. Natuurlijk proberen we dit zoveel mogelijk te beperken door zo slim en efficiënt mogelijk te werken. Daarmee beperken we de overlast voor u tot een minimum.

Hoe bepalen jullie het uit te voeren onderhoud in het gebied?

Sinds 18 september 2018 wordt de regio Noord-Holland Zuid op basis van vooraf afgesproken beeld- en technische kwaliteit onderhouden.  Om duidelijke afspraken te kunnen maken over de kwaliteit van de openbare ruimte is hiervoor een landelijke methode ontwikkeld waarmee iedereen dezelfde taal spreekt als het over kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte gaat.

De methode werkt op basis van beelden en bestaat uit series met plaatjes en omschrijvingen. Hierin zijn de kwaliteitsniveaus aangegeven voor bijvoorbeeld bomen,  gras, straten en stoepen, verkeersborden en zwerfafval. De niveaus lopen van A+ (zeer hoog) tot en met D (laag).

Daarnaast kijken we ook naar de technische kwaliteit. Zo moeten bijvoorbeeld banken, bruggen, lichtmasten en verkeerslichten werken zoals bedoeld.

Tot wanneer zijn jullie aan het werk?

Combinatie MGZ heeft een 10-jarig contract met de provincie Noord-Holland. Dit betekent dat wij tot 18 september 2028 het beheer en onderhoud in het gebied uitvoeren.

Waarom past de provincie Noord-Holland gebiedscontracten toe?

De provincie Noord-Holland wil het beheer en onderhoud van een gebied voor een langere tijd uitbesteden door middel van een gebiedscontract. In het gebiedscontract werkt de provincie voor de duur van tien jaar nauw samen met de markt en doet hierbij een beroep op haar kennis en innovatiekracht. De provincie Noord-Holland blijft eigenaar van het areaal en voert regie over de uitvoering van het onderhoud binnen het gebied door middel van het bepalen van het onderhoudbeleid.

Voeren jullie ook de grote reconstructies uit binnen het gebied?

In principe niet. Provincie Noord-Holland besteedt de grote reconstructies van (vaar)wegen over het algemeen apart aan. De winnaars van deze aanbestedingen voeren dan aansluitend de reconstructiewerken uit. Tijdens die uitvoering vervalt dan het onderhoud aan die delen van de (vaar)wegen door Combinatie MGZ behoudens de gladheidbestrijding en de incidentenafhandeling.
Na afloop van het werk, wanneer het is opgeleverd en goed bevonden door de Provincie Noord-Holland nemen wij het beheer en onderhoud weer voor onze rekening.
Het kan voorkomen dat één van de bedrijven binnen de Combinatie MGZ ook een reconstructiewerk aanneemt. Dan wordt dit werk dus door dat bedrijf uitgevoerd maar niet door de Combinatie MGZ zelf.

Ik constateer een storing of afwijking buiten, bij wie kan ik dat melden?

Neem hiervoor altijd contact op met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland via het telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis)of het mailadres servicepunt@noord-holland.nl.

Lossen jullie alle storingen en problemen direct op na een melding?

Dat hangt van de aard en de ernst van de storing af. Een storing in een verkeersregelinstallatie of beweegbare brug lossen wij direct op. Een probleem met een niet brandende straatlantaarn of een scheef gewaaid bord kan ook op een later moment opgelost worden mits de veiligheid niet in het geding is.

Doen jullie aan bij-vriendelijk onderhoud?

Jazeker!. De bij heeft het moeilijk in Nederland maar is van groot belang voor onze boeren, kwekers en tuinders. Door bij-vriendelijk te maaien geven we de planten in de bermen de kans om bloemen te maken die de bijen nodig hebben. Daarbij is er altijd sprake van dat de veiligheid van de weggebruikers voorop staat door het overzicht op de wegen daar niet onder te laten lijden.

Heeft duurzaamheid een plaats in jullie bedrijfsvoering?

Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ondersteunen initiatieven op het gebied van duurzaam hergebruik dan ook volop. Recente voorbeelden zijn het toepassen van gras-sap dat vrijkomt tijdens het maaien van de bermen als alternatief voor strooizout en het gebruiken van grasvezels in betonproducten. Nieuwe ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid publiceren wij op onze Nieuwspagina.

Wat als ik een vraag heb of niet tevreden ben over het onderhoud in mijn omgeving?

Mocht u ons een vraag willen stellen of bent u ontevreden over het onderhoud, dan kunt u dat melden op het telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of per e-mail via servicepunt@noord-holland.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.