Bericht

Groen

Combinatie MGZ onderhoudt het groen in de buitenruimte zoals de bermen, de beplanting en de bomen. Bij dit onderhoud heeft ook de natuur een belangrijke plek. Door bijvoorbeeld bij-vriendelijk onderhoud uit te voeren krijgen ook de insecten de kans om hun belangrijke ecologische taak te vervullen.