Bericht

Onderhoudswerkzaamheden N201 tussen A4 en Waterwolftunnel.

Tussen 15 juni en 28 juni voeren wij in opdracht van de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit aan
de N201 (Rijkerdreef) tussen de A4 en de Waterwolftunnel (kruising met de N232).

Uit de inspectie is gebleken dat het wegdek van de N201 aan vervanging toe is. Dat betekent dat we een deel
van het asfalt verwijderen en een nieuwe laag aanbrengen. De bovenste laag wordt uitgevoerd met geluid reducerend
asfalt. Bij deze werkzaamheden hoort ook het herstellen van delen van de geleiderail. Verder vervangen we de
verkeersborden en werken we de bermen opnieuw af.

Vanwege het huidige lage verkeersaanbod van zowel vrachtverkeer als personenverkeer is besloten om de
werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. In dit besluit is meegenomen dat een latere uitvoering (in juli)
voor veel vertragingen gaat zorgen vanwege de werkzaamheden aan de N196, Burgemeester Kasteleinweg.
Deze weg is vanaf begin juli namelijk niet meer beschikbaar als alternatief.

De werkzaamheden voeren wij in 2 aanééngesloten periodes uit, waarbij er ook ’s nachts gewerkt wordt.
We beginnen op maandag 15 juni om 5:00 uur met de rijbaan richting de A4 (fase 1),
de  werkzaamheden duren tot zondag 21 juni. Maandag 22 juni gaan we verder met de rijbaan
richting de Waterwolfunnel (fase 2),
om deze werkzaamheden op zondag 28 juni af te ronden.
Ook in de weekenden wordt er doorgewerkt.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is er geen 2-richtings verkeer mogelijk op de N201.

Faseringen Fase 1 + Fase 2 _N201

 

Fase 1, van 15-21 juni, gewerkt wordt van de Waterwolftunnel richting de A4. Verkeer in westelijke richting wordt omgeleid.
Tijdens deze fase blijft de kruising met Cargo-Entrance en Koolhovenlaan open voor verkeer.
De toerit vanaf de Naritaweg naar de N201 is afgesloten, de afrit Naritaweg vanaf de N201 is in fase 1 open voor verkeer.

Fase 2, 22- 28 juni, gewerkt wordt van de A4 richting de Waterwolftunnel. Verkeer in oostelijke richting wordt omgeleid.
Tijdens deze fase blijft de kruising met de Cargo-Entrance en Koolhovenlaan open voor verkeer.|
De toerit vanaf de Naritaweg naar de N201 is open voor verkeer, de afrit Naritaweg vanaf de N201 is in fase 2 afgesloten.

Omleidingen

320-00364-02 RMS -Aalsmeer – Rijkerdreef – N201-A2 lokale omleiding

320-00364-02a RMS -Aalsmeer – Rijkerdreef – N201-A2 omleiding A4-A9

320-00364-01 RMS -Aalsmeer – Rijkerdreef – N201-fase 2 lokale omleiding

320-00364-1a RMS -Aalsmeer – Rijkerdreef – N201-fase 2 omleiding A4-A9