Bericht

Onderhoud aan de pompgemalen

Droge voeten zijn niet zo vanzelfsprekend als het lijkt in Nederland. Uit het zicht zorgen vele pompgemalen er voor dat het regenwater op een snelle manier wordt afgevoerd naar het riool. Goed onderhoud zorgt ervoor dat deze pompgemalen ook zonder storingen hun werk kunnen blijven doen.

Daarom voeren wij vanaf 11 februari dit onderhoud uit op alle pompgemalen van de vele fietstunnels in het gebied Noord-Holland Zuid. Eventuele gebreken herstellen wij dan ook meteen.