Bericht

Maaien van de bermen

Het gras in bermen langs de provinciale wegen is de afgelopen weken dankzij het koelere en vochtige weer hard gegroeid. Om te voorkomen dat het zo hoog komt te staan dat het zicht op de wegen verslechterd maaien we daarom sinds vandaag de eerste meter van de bermen gezien vanaf de rijbanen en de hoeken ter plaatse van de kruisingen. Zo zorgen we er ook voor dat het regenwater van de rijbanen goed weg kan stromen in de bermen.

We maaien niet meer dan dit om de bijen en andere insecten ook de beste kansen te geven. De bloemen in de bermen krijgen zo de kans zich te ontwikkelen en die bieden dan weer voldoende voeding voor de insecten. Zodra de bloemen zijn uitgebloeid worden de volledige bermen gemaaid .

Om de overlast voor het verkeer te minimaliseren voeren wij het maaiwerk de komende twee weken uit in de avonden en nachten. Ter plaatse van het werk kan het nodig zijn om één rijstrook tijdelijk te versmallen.