Bericht

Inspecteren van de oevers en waterbodem

We beginnen het nieuwe jaar met nieuwe inzichten.
Vanaf 4 februari 2019 inspecteren wij de oevers en de waterwegen binnen het gebied Noord-Holland Zuid. De winter is hier ideaal voor omdat er dan minder begroeiing en scheepvaart aanwezig is. De overlast beperken we daarmee tot het minimum.
De inspecties voeren wij uit om er zeker van te zijn dat de oevers geen zwakke plekken vertonen zoals verzakkingen, uitspoelingen of holen van knaagdieren. Ook de oeververdediging en hoogteligging van de bodems van de waterwegen kijken we na.
De inspecties vinden plaats in de gehele regio Noord-Holland Zuid en duren naar verwachting anderhalve maand.